Riskien arviointi tiimissä sujuu parhaiten asiantuntijan avustuksella

Riskien arviointi tiimissä

Yrityksen riskienhallinta on osa toimivaa liiketoiminnan johtamista. 
Hyvin perehdytetty ja koulutettu henkilöstö varmistaa turvallisen toiminnan jatkumisen ja tunnistaa yhteisen turvallisuustyön merkityksen.

Asiantuntijan ohjauksessa - Onnistunut riskienhallinta!

Suunnitelmallisilla riskienhallinnan keinoilla työyhteisön tunnistamat riskit on mahdollista eliminoida tai minimoida. 
Jokainen tunnistettu olosuhde sisältää usein riskin tai mahdollisuuden sekä näkemyksen nykyisestä turvallisuuden tilasta ja ajattelumallin korjaavasta toimintamallista. 
Näiden hyödyntäminen onkin kullanarvoista onnistuneen riskienhallinnan toteuttamiseksi.
Sitouta henkilöstösi turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja riskienhallintaan!

Henkilöstö yrityksen voimavarana

Riskien arviointi tiimissä

Riskienhallinta sisältää useita eri prosesseja, joista konkreettisimmaksi muodostuu usein varsinainen riskien arviointi. Tähän vaiheeseen osallistuukin poikkeuksetta henkilöstön edustajia ja toimijoita eri rooleissaan. Jokaisella heistä on kokemusta, tuntemusta ja asiantuntijuutta oman työympäristönsä riskeistä, niiden välttämisestä, turvallisista toimintamalleista sekä niiden kehittämisestä.

Usein riskien arviointi saattaa jäädä kovin pintapuoliseksi aikataulujen, resurssien tai kohdentamattomien työsuojeluvastuiden vuoksi. Siksi sille tuleekin varata riittävä aika ja ohjaava resurssi.

Riskien arviointi tiimissä on usein paras tapa tuoda esille sellaisia riskejä tai sudenkuoppia, joita ei aiemmin ole tunnistettu. Työpaikan oma henkilökunta onkin riskien tunnistamisen ja riskienhallinnan polttopisteessä toimiessaan yhteisellä työpaikalla. Samalla henkilöstö sitoutuu positiivisesti oman työympäristönsä turvallisuuden parantamiseen.

Osallista ja sitouta henkilöstö yhteisen turvallisuuden kehittämiseen!


  Henkilöstö yrityksen voimavarana

  Asiantuntijan ohjauksessa

  Riskien arviointi-tiimissä on 5 h kestävä ohjattu, keskusteleva ryhmäarviointi, jossa käydään läpi riskienhallinnan ja -arvioinnin perusteet sekä suoritetaan työpaikan riskien arviointi ohjatusti. Asiantuntijan rooli tuo mukanaan johdonmukaisuutta, puolueettomuutta ja objektiivisuutta turvallisuuden todellisen tilan arviointiin.

  Arvioinnin pohjalta ryhmässä tunnistetut riskit analysoidaan, arvioidaan ja kirjataan edelleen ehdotettuine toimenpiteineen toteutettavaksi.

  • Toimintaympäristön määrittäminen
  • Riskien tunnistaminen
  • Riskianalyysi
  • Riskien merkityksen arviointi
  • Toimenpide- ja kehitysehdotukset

  Riskienhallintaa yhteisen tekemisen kautta!

  Henkilöstö turvallisuuden tukipilarina - Ota yhteyttä!

  Copyright © 2021 - Turvapooli - All Rights Reserved

  TURVAPOOLI   Y-tunnus: 2422285-5 
  PL 54 20101 Turku 
  Puhelin: 020 728 9960 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) 
  Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
  Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
  Evästeiden tiedot
  Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
  OK, ymmärrän